• Kit Digital Acelera Pyme

Ara pots digitalitzar la teva empresa gràcies als fons Next Generation.

Fins a 12.000€ per digitalitzar el teu negoci!

En què consisteix el programa Kit Digital?

Kit Digital

El Programa Kit Digital, neix a partir dels fons Next Generation EU amb l’objectiu de subvencionar la implantació de solucions digitals per a aconseguir una maduresa digital de les empreses i amb l’aprovació del Govern d’Espanya. Finançat pels Fons Europeus, el Kit Digital està dirigit a empreses, microempreses i treballadors autònoms, de qualsevol sector o tipologia de negoci.

Gràcies al Kit Digital les empreses podran accedir a diferents solucions de digitalització segons les necessitats específiques.

Per accedir al Kit Digital has de comptar amb la col·laboració d’un Agent Digitalitzador com a Jardín de Ideas que t´ajudarà en tot el procés.

Qui pot sol·licitar la subvenció del Kit Digital?

Autònoms i empreses fins a 50 treballadors.

 • Segment I: Empreses entre 10 i menys de 50 treballadors.

  Cupó digital de 12.000€

 • Segment II: Microempreses entre 3 i 9 treballadors.

  Cupó digital de 6.000€

 • Segment III: autònoms i microempreses d’entre 1 i 2 treballadors.

  Cupó digital de 2.000€

Solucions digitals que oferim a Jardín de Ideas

Condicions per accedir al Kit Digital

 • Ser una petita empresa, microempresa o autònom.
 • Complir els límits financers i efectius que defineixen les categories d’empreses.
 • Estar en situació d’alta i tenir l’antiguitat mínima establerta per convocatòria.
 • No tindre consideració d’empresa en crisi.

 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a larticle 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 • No superar el límit d’ajuts ‘minimis’ (de petita quantia).

 • Información sobre el Kit Digital